Phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước (30-08-2018)

Ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1047/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước. Quan điểm của Đề án nhằm tổ chức cho tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản hợp pháp ngoài vùng biển Việt Nam một cách an toàn, hiệu quả và đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuân thủ quy định của các quốc gia hữu quan, cam kết quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết.
Phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước
Ảnh minh họa

Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước còn nhằm góp phần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện đầy đủ cam kết chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời góp phần tăng cường hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng và các tổ chức quản lý nghề cá khu vực và trên thế giới.

Đề án nhằm mục tiêu thí điểm tổ chức mô hình đưa doanh nghiệp và ngư dân Việt Nam đi hợp tác khai thác, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và nuôi trồng thủy sản với một số quốc gia, trên cơ sở đó sẽ mở rộng các hình thức hợp tác, từng bước phát triển nghề khai thác viễn dương ở các vùng biển quốc tế nhằm phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân. Ngư dân Việt Nam sẽ có cơ hội được khai thác hợp pháp tại các vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, hợp tác còn được mở rộng ra cả lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thông qua hỗ trợ và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản giữa Việt Nam và các nước đối tác, qua đó sẽ giúp ngành thủy sản Việt Nam hội nhập và phát triển hợp tác quốc tế một cách sâu rộng hơn. Theo đề án, từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ thí điểm hợp tác với 3 quốc gia là Brunei, Papua New Guinea và Micronesia. Giai đoạn từ 2020 đến 2025 sẽ tiếp tục mở rộng mô hình liên kết hợp tác sang một số quốc gia khác và các vùng biển quốc tế mà Việt Nam có thỏa thuận hợp tác nghề cá. Các doanh nghiệp, chủ tàu, ngư dân tham gia khai thác, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nuôi trồng thủy sản là đối tượng có thể tham gia đề án.

Hương Trà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác